ครู (มงคล ๒ – มงคลแดง & เหลือง)

TEACHER – KRU (MONGKOL 12 – RED & YELLOW)

PHILIPPINES

Name: FLORANTE DAMAYO
Email: –

 

 

 

Students:

EXAMINATION   KHAN TEACHER  CLUB NAME DATE Cer Running No
Raymond Egot Khan 6 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Siegmund Gomez Khan 4 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Julian Alexis Palisoc Khan 4 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Ranniel De Luna Khan 4 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Arlene Pingol Khan 3 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Lyndon Quindipan Khan 3 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Russell Bastian Khan 3 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Erwin John Bayubay Khan 3 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Marvin Leabres Khan 3 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Gandih Requioma Khan 3 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Randolf Maghirang Khan 3 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Rijeesh Paroll Khan 3 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Abdulla Al-Jneibi Khan 3 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Donna Bonayog Khan 2 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Siddarth Kishu Pagarani Khan 2 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Lourdes Aiza Luzung Khan 2 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Rey Marvin Guieb Khan 2 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Gleffany Nepomuceno Pispis Khan 2 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Sanjay Krishnan Khan 2 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Jay-ar Balon Khan 2 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP    
Timothy Prakash Khan 2 Certificate, Mongkol and Prajit HABAGAT FIGHT CAMP