ผู้ช่วยปรมาจารย์ (มงคล ๕ – มงคลทอง&เงิน)

ASSISTANT GRAND MASTER

(MONGKOL 15 – GOLDEN & SILVER MONGKOL)

Assistant Pramajarns are well respected by all of their peers teacher and students alike, assisting the Pramajarn in developing teaching skills, passing on his/her knowledge and the knowledge of their peers to everyone along with helping to set the standards required to the highest level.

ผู้ช่วยปรมาจารย์ มงคลเงิน/ทองขั้น ๑๕

ASSISTANT GRAND MASTER SILVER /GOLD MONKOL KHAN 15

KHALID ZAQZOUQ   JORDAN


ผู้ช่วยปรมาจารย์ มงคลเงิน/ทองขั้น ๑๕

ASSISTANT GRAND MASTER SILVER /GOLD MONKOL KHAN 15

 Name: Thaweesak Mennoi (Ekger Mono)  Nationality: Thai

Country of Residence: Greece    Examination Date: 17 March 2017

Membership Expires: 16 March 2019 Email: ekger-muaythai@hotmail.com 

   Tel: +30 697 689 6736   Other Information: Siamyout Team


ผู้ช่วยปรมาจารย์ มงคลเงิน/ทองขั้น ๑๕

ASSISTANT GRAND MASTER SILVER /GOLD MONKOL KHAN 15

ชื่อจริง นิกร ภูวิชัย Nikorn Poowichai
เกิดวันที่ 2 ธันวาคม 2528 (12-02-1985)
fight name ชื่อชกมวย กรเพชร เพชรราชภัฏ Kronphet Phetrachpat
ประวัติการชกมวย ชกเวทีราชดำเนิน ลุมพินี ชกในสังกัด ศึกวันทรงชัย
แชมป์ WBC INTERNATIONAL CHALLENGE
แชมป์ NAI KHANOM TOM CHAMPIONSHIP
แชมป์ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช


ผู้ช่วยปรมาจารย์ มงคลเงิน/ทองขั้น ๑๕

ASSISTANT GRAND MASTER SILVER /GOLD MONKOL KHAN 15

Veerayut Pongsrithanthana   (ร้อยตรี วีรายุทธ์ พงษ์ศรีธัญธนา

ครูมวยไทย และ มวยโบราณ ระดับสูงขั้น15 รับรองโดยสมาคมครูมวยไทย

Email: Vee-Pong19@Hotmail.com Tel: 092 848 8915

ปัจจุบันหน่วยรบพิเศษแกงกระจานหน่วยรบพิเศษ ฑฏโ ร.31 พัน 3,  4 พัน 2, ล บ.ขันเงิน รปภ. ติดอาวุธ Samco.

อาจารย์ สอนวิชาต่อสู้ระบบป้องกันตัว PCPS PERSONAL COMBAT & PROTECTION SYSTEM       

   


ผู้ช่วยปรมาจารย์ มงคลเงิน/ทองขั้น ๑๕

ASSISTANT GRAND MASTER SILVER /GOLD MONKOL KHAN 15

                                   อาจารย์  ธีรเดช ทวีสุข   THEEADECH THAEESUK

ประวัติส่วนตัว

  1. นาย ธีรเดช  นามสกุล ทวีสุข สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
  2. ปัจจุบัน เปิดการสอนการสอนศิลปวัฒนธณรมมวยไทย ณ ศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริมมวยไทยโบราณศิลป์ธำรงค์
  3. ปัจจุบัน เป็นครูมวยไทย ขั้น ๑๕ ของสมาคมครูมวยไทย เป็นเวลา ๕ ปี
  4. ประวัติการศึกษา

– ป.ว.ช. ช่างกลสยาม  

  • หลักสูตรที่เคยอบรบรม

          – หลักสูตร “ ผู้ฝึกสอนมวยไทยอาชีพ C-License ” จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

          – หลักสูตร “ ผู้ฝึกสอนมวยไทยอาชีพ B-License ” จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

          – หลักสูตร “ผู้ฝึกสอนมวยไทยอาชีพ A-License ” จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

– เทียบหลักสูตร “ครูมวยไทย และ ขั้น ๑๕ ” จาก สมาคมครูมวยไทย และ สหพันธ์มวยไทยโบราณโลก

ผลงานด้านกีฬา

        – เป็นหัวหน้าค่ายมวยพานักกีฬามวยไทยอาชีพ มวยไทยสมัครเล่น มวยไทยโบราณและมวยสากล เข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ

–  เป็นผู้บริหารศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริมมวยไทยโบราณศิลป์ธำรงค์ ภายใต้สมาคมครูมวยไทย เป็นเวลา ๑๔ ปี

– เป็นครูมวยไทย ขั้นที่ 1๕ รับรองโดยสมาคมครูมวยไทยและสหพันธ์มวยไทยโบราณโลก

        – สัมมนาครูมวยไทย ของ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

– ฝึกสอนนักเรียนมวยไทยที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยและประเทศไทยออกเดินทางเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

– เป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวย ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในนามทีมไทย (มวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพ นานาชาติ ประจำปี 2557 และ มวยไทยโบราณ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 และ มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนานาชาติ ประจำปี 2558 และ 2559)

  • ผลงานการจัดกิจกรรมและจัดอบรมสัมมนาในประเทศไทย

– จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนมวยไทยและมวยไทยโบราณ          ขั้นพื้นฐานนานาชาติ รุ่น ๒”

– ร่วมจัดโครงการอบรมสัมมนา “ทักษะมวยไทยและมวยไทยโบราณเบื้องต้น ระดับ ๑ นานาชาติ รุ่น ๑”

– จัดกิจกรรมครบรอบ 12 ปี ๑๓ ปี และ ๑๔ ปี ศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริมมวยไทยโบราณ      ศิลป์ธำรงค์ ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์

– ร่วมจัดโครงการอบรม “ทักษะมวยไทยและมวยไทยโบราณ” ให้กับนักเรียนมวยไทยจากประเทศเนปาล ประเทศออสเตรเลีย และประเทศแคนาดา

  • เป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษ

ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ สืบสานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น

– ร่วมเป็นวิทยากรโครงการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเพื่อสุขภาพ มก.กพส. ครั้งที่ 1 , 2

– เป็นอาจารย์พิเศษวิชาศิลปะแม่ไม้มวยไทย โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

– ร่วมเป็นวิทยากร ในหลักสูตรมวยไทยขั้นพื้นฐานและขั้นกลางของคูปองครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

-เป็นวิทยากรร่วม ในหลักสูตรมวยไทยเพื่อการเรียนรู้ ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

– ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมวยไทยให้กับเยาวชนองค์การบริหาร          ส่วนตำบลอ้อมเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทยและมวยไทยโบราณ ส.สุวรรณารัณย์

– ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนมวยไทยและมวยไทยโบราณ ขั้นพื้นฐานนานาชาติ รุ่น ๑”


ผู้ช่วยปรมาจารย์ มงคลเงิน/ทองขั้น ๑๕

ASSISTANT GRAND MASTER SILVER /GOLD MONKOL KHAN 15

ASSISTANT GRAND MASTER (AGM) RALF  KUSSLER   Chairman Thai Martial Arts Academy Germany,

ASSISTANT GRAND MASTER (AGM) RALF  KUSSLER

Chairman Thai Martial Arts Academy Germany, Foundingrmember Iamtf,

Aitma, KMA and Wmbf representing germany, President Thaiachiragroup,

Siamyout and Buddhaisawan for germany.

Contact: 

Max-Planck Str. 8 48249 Dülmen-Buldern 

Fon +49 2590 939 47 06 

Mobil +49 176 501 97 067

Mr. Ralf Kussler, “AGM Ralf”, was born on 5th May 1963 in Haltern / Germany. He started training in martial arts at the age of six. He gained a black belt in different martial systems before starting Muay Thai. He is currently the CEO and founder of “Thai Martial Arts Academy Germany”.

As Representative for Germany, he is sending the German National Team every year to Thailand.

Inviting and organizing Seminars with Thai Instructors to run workshops all over Germany.

He was running nine gyms and was a promoter in the north west of England from 1984 – 1993.

British Fighter Ranked Top Ten from 1984 – 1993

Always working close with the Thai Community representing Thai Martial arts for T.A.T., Thai Embassy or Thai Festivals.

On his experience in Muaythai;

– 2015, obtained Khan 15 Ass. Grand Master (Golden and Silver Mongkol) to the highest standard set by Kru Muay Thai Association. Examiner: จรัสเดช อุลิต Senior Grand Master Jarusdej Ulit and Team

– 2006, obtained Khan 14 Arjahn (Silver Mongkol) together with GM Kevin Lloyd to the highest standard set by Kru Muay Thai Association in Ayutthaya

-1994, obtained Kahn 13 (Red and Silver Mongkol) to the highest standard set by Kru Muay Thai Association.

– 1993 – present, he has been teaching and demonstrate Muaythai, Muay Boran and Krabi Krabong in       Scotland, England, Wales, Germany, Spain, Italy, Austria, Netherland, Phillipines, Thailand and Switzerland

– in 2020 became President/Representative Buddhai Sawan Sword Institute BSK for Germany

– in 2017 became Team President & Kru Yai of Tactical Thaisword group for germany

– in 2016 earned 3rd place from Thai Sword Fighting KMA Tournament (Double Sword)

– in 2016 became a Martial Arts Coach Tutor for the German Sports Association

– in 2015 earned 2nd place from Thai Sword Fighting KMA Tournament (Double Sword)

– in 2013 Instructor Level 1 in Muay Chaiya Thaiachira group

– in 2011 became President/Representative for Germany Thaiachira group (Muay Chaiya)

– in 2006 awarded Rank of Meun in Krabi Krabong by GM Vicheet Checheern

– in 2005, he was the first runner-up of first Muay Boran World Champion Ship held at the Twin Tower Hotel

– in 2000 became a registered Amateur Boxing Coach with the German Sports Association

– in 1998 became a registered Coach for Martial Arts with the German Sports Association

– in 1997 earned 3rd place at the World Nation Cup in Bucarest/Rumania

– in 1997 producing and assisting GM Woody with I.A.M.T.F Muaythai Instructional Video in Germany

– in 1994 became first member of I.A.M.T.F. and Ass..Representative for Germany.

– in 1991 became a full member of British Institute of Sport Coaches

– in 1991 he became a Senior Coach of the Martial Arts Commission

– in 1991 he won the Welterweight (65-67 Kg) Muay Thai at the Wembley Conference Centre in London.

– in 1988 awarded Rank of Instruktor in Muay Thai (B.T.B.C)

– in 1987 he participated several Instruktor Courses under GM Toody, Tosaphon Sittiwatjana (UK)

– in 1984 started his own gym in Germany, teaching different martial arts


ผู้ช่วยปรมาจารย์ มงคลเงิน/ทองขั้น ๑๕

ASSISTANT GRAND MASTER SILVER /GOLD MONKOL KHAN 15

ฟ้าลั่น กระสังค์   FALUN KRASANG


ผู้ช่วยปรมาจารย์ มงคลเงิน/ทองขั้น ๑๕

ASSISTANT GRAND MASTER SILVER /GOLD MONKOL KHAN 15

Assistant Grandmaster Kyriakos Christofi  15 Khan KMA

As a child, Assistant Grandmaster Kyriakos Christofi discovered the mysterious world of Martial Arts. He has since, dedicated his whole life to it.

He first studied in Karate, but an endless wish for something more dynamic led him to study the secrets of Kung Fu, then onto Kick Boxing which started his competitive career.

As the years passed, Muay Thai was becoming increasingly popular. Arjarn Kyriakos decided to become a student of this art and when the Cyprus Muay Thai Association needed more instructors,

2001 AGM Kyriakos was chosen to travel to Thailand to participate in an instructor’s course in the WMC camp in Koh Samui.

As an officially qualified instructor, he began to teach the art of Muay Thai to many people including both women and children .

AGM Kyriakos is the Head instructor in Lumpinee Muaythai Gym and create a local association with the name SPAMEL with over 100 students .

2002-2004 He continues his studies under the world famous Master Sken by frequently traveling to the UK on the year.

2003 August ,AGM Kyriakos spent a whole month in the WMC camp in Koh Samui, Thailand. There he was trained by some of the finest Thai coaches and ended up defeating a Thai fighter at the Chaweng Stadium by K.O. in the second round.

2004 he received high title of Kru Yai 13 Khan Red and Silver Mongon ( Chief Instructor ) from the Higher Institute of Martial Arts in Thailand after a successful examination from the world famous Grand Master Chinawood ( Master Woody).

2009 AGM Kyriakos went to train for a whole month to the Muaythai Institute Thailand where he studied the curriculum of the Institute and after the Exams by the Institute Thai Masters received the diplomas of the qualified instructor 1 and 2 with the high Grade of A excellent.

2009 after an Invitation from the Lebanese Muaythai Federation Kru Yai Kyriakos is giving a Muay Boran seminar to over 100 students and Teachers of the Lebanese Federation

2010 he travels to Thailand again and participating to the IFMA Khan curriculum seminar during the World Championship under the Thai Master Amnat of the Muay Korat with other Countries official Instructors and received his diplomas and grade from Ifma President Dr Tapswan .

2011 March 13 Kyriakos Christofi travels to Thailand to the annual World Muay Boran Festival with his team and after a successful exam from the Khan Comity from the Thai Grand masters he received his high title of Arjarn ( Master )Khan 14 Silver Mongon (www.krumuaythai.or.th)

2012 January he create organize and register in Cyprus the Federation CYTMF ( Cyprus Traditional Muaythai Federation ) where he is the Leader and the President of the Technical committee.

2014 Arjarn Kyriakos organize the 1st MUAY BORAN seminar in Cyprus with Gmaster Kevin Loyd

CYTMF received the recognition of the Sports Authority of Cyprus.

Cytmf is a member of KMA WMBF with an active 17 local associations .

Every year our team is going to Thailand to participate in MuayBoran Champion ship and seminars.

Our Instructors are every year mebers of KMA work and promote the Muayboran 

As a true Assistant Grandmaster of the Art of Muaythai his duty is to teach and appoint new Muay Thai instructors in Cyprus and help Thailand spread the correct ways of the true art and culture of Muay Thai .


ผู้ช่วยปรมาจารย์ มงคลเงิน/ทองขั้น ๑๕

ASSISTANT GRAND MASTER SILVER /GOLD MONKOL KHAN 15

AGM FABIANO KRUSCHEWSKY

Bachelor – Theology

Postgraduate – psychoanalysis

Postgraduate – psychology and psychopathology

Postgraduate – Emotional intelligence

Postgraduate – micro expressions and body language and behavioral analysis

Kru Vipassana

Kru Thai Traditional Therapy

Kru MuayChaya

Kru Rue si datton

Black Belt 3 DAN Eskrima DOCE PARES MULTI SYSTEM

Coaching
World Champions
European Champions
Iberian Champions
National Champions

DICIPLINES;
Muaythai, muayboran, kickboxing, k-1, full contact, Single Stickfighting, Double Stickfighting, padded Stickfighting, knife point.

In various international organizations

.WORLD MUAYTHAI ASSOCIATION.

.WORLD MUAY BORAN FEDERATION

.WORLD KICKBOXING FEDERATION

.WORLD KICKBOXING ASSOCIATION

.WORLD MUAYTHAI FEDERACION

. WORLD ESKRIMA KALI ARNIS FEDERACION.


ผู้ช่วยปรมาจารย์ มงคลเงิน/ทองขั้น ๑๕

ASSISTANT GRAND MASTER SILVER /GOLD MONKOL KHAN 15

HESHAM ALJASER (KUWAIT)


ผู้ช่วยปรมาจารย์ มงคลเงิน/ทองขั้น ๑๕

ASSISTANT GRAND MASTER SILVER /GOLD MONKOL KHAN 15 YAOWADEE PARAMEE SNYDER

(Nationality-Thai, Country of Residence-USA)

Nine Limbs Strikers

Information:

Master Kru Pon (Yaowadee Paramee Snyder). Ranked Assistant Grand Master in traditional Muay Thai (Muay Boran) under the association which is recognized by the royal Thai government’s since 2013. She is a multiple time world champion from the motherland’s of Muay Thai, and has over a 100 fights in her professional fighting career -with Thailand’s National fight team from 2006-2011.


ผู้ช่วยปรมาจารย์ มงคลเงิน/ทองขั้น ๑๕

ASSISTANT GRAND MASTER SILVER /GOLD MONKOL KHAN 15