ประวัติดาบ

ชมรมต่อสู้ป้องกันตัว แผนก อาวุธไทย (เจ้าราม) เกิดขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971)
จากการรวมตัวกันของศิษย์สำนักดาบต่าง ๆ จากทั่วประเทศ ซึ่งได้เดินทางเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เริ่มเป็นการศึกษาครั้งแรกในปีนั้น

จากกลุ่มเพื่อนที่สนใจในการฝึกฝนศิลปะต่อสู้และป้องกันตัวแบบเดียวกันที่มีทั้ง ดาบไทย กระบี่กระบอง พลอง ไม้ศอก มีดสั้น และมวยไทย จึงได้การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัย
มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เช่น การฝึกสอนนักศึกษาในรุ่นต่อๆมา,
การเผยแพร่และสาธิตให้แก่ภาครัฐและเอกชน

และช่วงเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา วิชาดาบไทย จากชมรมฯ อาวุธไทย เจ้าราม ได้รับเอา มวยไชยา
ศาสตร์โบราณแขนงหนึ่งเข้ามาปรับประยุกต์รวมกัน โดยนำเอาเคล็ดวิธี ลีลาบางส่วน
ผสมผสายเข้าไว้ในหลักสูตรการฝึก

เอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่โดดเด่นของอาวุธไทยเจ้ารามคือการ รุกตีที่หนักหน่วง รุนแรง ดุดัน แต่พริ้วไหว
และการรับที่รัดกุม ปกป้อง คุมตัว เน้นการเข้าประชิดติดตัว อีกทั้งหลัก สามขุม
วิธีการเคลื่อนเท้าที่มีความซับซ้อน คล่องตัว ช่วยให้เกิดทักษะที่คล่องแคล้ว ทั้งกลรุก และกลรับ อีกด้วย.

History

The weapon division of martial art club at Ramkhamhaeng University, named “Chao Ram,” was established in 1971. The division was founded by a group of various weaponry school successors who traveled from many parts of Thailand to study in the university in that year.

Developed from a group of friends who were interested in martial arts, including Thai sword (dab), saber (krabi), staff (plong), tonfa (mai sok), knife (meed sun) and Thai boxing (muaythai), the weapon division “Chao Ram” has become a strong contributor to Thai martial arts conservation and has organized a number of Thai martial arts activities e.g. teaching Thai martial arts to succeeding generations of the university, performing Thai history stageplay, and demonstrating Thai martial arts to public.

For 20 years, Chaoram has developed the art of Thai sword by adapting some techniques of the ancient art of Muay Chaiya and included them into the training course.

The uniqueness of Chaoram’s weaponry art is the powerful, aggressive but flexible attack as well as the concise and effective defense. It emphasises the method of approaching with Samkhum, Thai distinctive moving principle, which is complex but dextrous and efficiently support attack and defense strategy.

Tactical Thai Sword Members

 

Tosapon Surawasri

Tosapon – Surawasri

Founder and Owner Tactical Thai Sword Group

Founder and Owner at MBCS Project

Founder and Owner at MBCS Stick Fighting Project

https://www.facebook.com/KruThod/

tacticalthaisword@gmail.com

Born in Tak, Thailand, in 1976

Started training martial arts with ancient weapons at Ramkhamhaeng University in 1996 and taught Thai martial arts to students of the university in 1999-2003. At the same time, also studied Muay Thai Chaiya which had been inherited through the grand master Thonglor Yalae in the university.

Took part in Pahuyuth Club and Siam Yuth Training Center in 2003-10 under the name of the dissemination teacher together with Kru Lamp. In 2010, Start Thai Achira Group, with  Kru Lamp, in order to spread Thai martial arts to the world

Now : founded “Tactical Thai Sword group” to spread Muay Chaiya and Krabi Krabong to the world.

Taught martial arts; Thai boxing Muay chaiya style and Krabi Krabong, in over ten cities in Germany in 2011.

2016 – 2020 Seminar and Promote Instructor in Germany, Cyprus, Singapore, Korea Now have 7 Thai instructor and 35 Foreign Instructor Team


Certified Tactical Thai member countries

 1. Australia
 2. Cyprus
 3. England
 4. Germany
 5. Greece
 6. Italy
 7. Japan
 8. Scotland
 9. Singapore
 10. South Korea
 11. Thailand
 12. USA

Australia

 • AARON JAMES DRIVER – AUSTRALIA – Instructor Level 1 (Thailand July 2019)
 • Jack Leung – AUSTRALIA – Instructor Level 1 (Thailand 2019)
 • Chris Wong – AUSTRALIA – Instructor Level 1 (Thailand 2019)
 • Jason Zheng – AUSTRALIA – Instructor Level 1 (Thailand 2019)
 • Dulce Lee – AUSTRALIA – Instructor Level 1 (Thailand 2019)

Cyprus

Instructor of Tactical Thai Sword
 • ANDREAS TSOURELIS – CYPRUS – KRU (2018) Official Representative – Team Cyprus
  • Andreas earned 2nd place from Thai Sword Fighting KMA Tournament March 2017 (Double Sword)
  • Andreas earned 3nd place from Thai Sword Fighting KMA Tournament March 2018 (Double Sword)
  • Andreas – MBCS Stick Fighting Instructor Level 3 (Cyprus Camp 2019)
 • PARASKOS PARASKEVA – CYPRUS – Instructor Level 1 (Cyprus Camp 2019)
 • SOCRATES SOCRATOUS – CYPRUS – Instructor Level 1 (Cyprus Camp 2019)
  • Socrates – MBCS Stick Fighting Instructor Level 1 (Cyprus Camp 2019)
 • MARKOS NIKOLAKOPOULOS – GREECE – Instructor Level 1 (Cyprus Camp 2019)
  • Markos – MBCS Stick Fighting Instructor Level 1 (Cyprus Camp 2019)
 • MELIOS THOMA – CYPRUS – Instructor Level 1 (Cyprus Camp 2019)
 • YIANNIS IOANNOU – CYPRUS – Instructor Level 1 (Cyprus Camp 2019)
  • Yiannis – MBCS Stick Fighting Instructor Level 1 (Cyprus Camp 2019)
 • COSTAS PATSALIDES PATSALIDES – CYPRUS – Instructor Level 1 (Cyprus Camp 2019)
  • Costas – MBCS Stick Fighting Instructor Level 1 (Cyprus Camp 2019)
 • ANDREAS MAGOS – CYPRUS – Instructor Level 1 (Cyprus Camp 2019)
  • Andreas – MBCS Stick Fighting Instructor Level 1 (Cyprus Camp 2019)
 • ADONIS HADJIIOANNOU – CYPRUS – Instructor Level 1 (Cyprus Camp 2019)
  • Adonis – MBCS Stick Fighting Instructor Level 1 (Cyprus Camp 2019)

England

 • EMILIANO FANTASIA – ENGLAND – KRU (2018) Official Representative – Team England
  • Emiliano earned 3nd place from Thai Sword Fighting KMA Tournament March 2017 (Double Sword)
  • Emiliano Have a Super performance from Thai Sword Fighting KMA Tournament March 2018 (Double Sword)
  • Emiliano – MBCS Stick Fighting Instructor Level 3 (Cyprus Camp 2019)
 • BRIAN GOODALL – ENGLAND – Student Level 1 (2017)

Germany

Instructor of Tactical Thai Sword
 • RALF KUSSLER – GERMANY – ASSISTANT KRU YAI – Team President in Germany
  • Ralf earned 2nd place from Thai Sword Fighting KMA Tournament March 2015 (Double Sword)
  • Ralf earned 3nd place from Thai Sword Fighting KMA Tournament March 2016 (Double Sword)
 • JANNIK HOFMANN – GERMANY – Instructor Level 2 (Thailand July 2018)
 • DANIEL TISTA – GERMANY – Instructor Level 2 – (Re Exams 2017)
 • DANIEL HIMMERRICH – GERMANY – Instructor Level 2 (Germany Camp 2019)
 • KLAUS RODAN – GERMANY – Instructor Level 2 (Germany Camp 2019)
 • SVEN GOLDBACH – GERMANY – Instructor Level 2 (Germany Camp 2019)
 • SILKE MöLLER – GERMANY – Instructor Level 2 (Germany Camp 2019)
 • THOMAS SANWALD – GERMANY – Instructor Level 1 (Germany Camp 2019)
 • RUSLAN STEIGER – GERMANY – Instructor Level 1 (MTD – Thailand August 2018)
 • JACQUES VAN LUYCK – Instructor Level 1 (Germany Camp 2019)
 • JAN STREUBEL – GERMANY – Instructor Level 1 (Germany Camp 2017)
 • DANIEL ROSSWINKEL – GERMANY – Instructor Level 1 (Germany Camp 2017 – Re Exams 2018)
 • TIM WEIDINGER – GERMANY – Instructor Level 1 (Muay Chaiya on Germany Camp 2018)
 • MARC KARSTENS – Student Level 1 (2018)
 • CHRISTIAN NEU – Instructor Level 2 (6 July 2022)
 • Dr. MARCEL WEGMANN – Instructor level 2 (17 June 2022)

Greece

 • MARKOS NIKOLAKOPOULOS – GREECE – Instructor Level 1 (Cyprus Camp 2019)
  • Markos – MBCS Stick Fighting Instructor Level 1 (Cyprus Camp 2019)
 • DIMITRIOS GLETZAKOS – GREECE – Instructor Level 1 (5 month online training program 2021)

Italy

 • HASSAN YAAKOUBD – ITALY – Instructor Level 2 (2017)

Japan

 • SHINICHIRO HAYASHI – JAPAN – Instructor Level 1 (2017)

Scotland

 • RITCHIE SOCKELL – SCOTLAND – Instructor Level 1 (Muay Chaiya on Germany Camp 2013, 5 month online training program 2021)
 • JAMES ALLAN – SCOTLAND – Instructor Level 1 (5 month online training program 2021)

Singapore

 • VINCENT LOW – SINGAPORE – Instructor Level 2 (2017)
 • LEE SOON CHAI – SINGAPORE – Student Level 1 (2020)
 • DANIEL POEY – SINGAPORE – Instructor Level 1 (2/06/2022)

South Korea

 • KIM YOUNG JO – KOREA – Student Level 1 (2019)
 • LEE SANG HUN – KOREA – Student Level 1 (2019)
  • LEE SANG HUN – SOUTH KOREA – Instructor Level 1 (5 month online training program 2021)
 • LEE SANG BONG – KOREA – Student Level 1 (2019)
  • LEE SANG BONG – SOUTH KOREA – Instructor Level 1 (5 month online training program 2021)
 • KIM SUNGIN – SOUTH KOREA – Instructor Level 1 (5 month online training program 2021)

Thailand

 • Sub Lt. PITPIBOON RUJIRATTAKUL (Since 2018)

USA

 • PHILLIP GREGORY GORDON – AMERICA – Instructor Level 1 (Thailand July 2019)
 • KRISTOPHER KINGSTON – Student Level 2 (Muay Chaiya – MTD 2019)