Tom Seabsangud (ต้อม  สืบสงัด) 

Address ; 33/1 หมู่ 1 . ศรีประจันต์ อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี

Tel.    089 683 8933

Camp Or School At This Present ; ต่างประเทศ

Experience ; เคยสอนที่กวางโจว, สิงคโปร์ ค่าย สจ. วิชิตแปดริ้ว, ไต้หวัน, ประสบการณ์ชกมวยไทยมากกว่า 350 ครั้ง