Assistant Grand Master Kyriakos Christofi

Contact: www.lumpineecyprus.com

Students LIST:

EXAMINATION KHAN TEACHER CLUB NAME DATE Cer Running No
EVA MARKOVA 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0206
DANY TABET 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0207
ANTONIS MAXIMOS XATZINEOPHYTOU 9 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0208
DYLAN WHYTE 10 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0209
SOLONAS  CHARALAMBOUS 14 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 12/02/2020 SD-KMA.2020/L0292
NICOLAS BERITZE 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0293
NICOLE FLEUR CLERIDES 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0294
ANDREAS KONSTANTINOU 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0295
AURORA ATHANATOU 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0296
ELNUR MIKAILOV 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0297
KIRILL MALUGIN 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0298
SAVVAS SYMEION AGROTIS 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0299
ALEXANDER ALMASSRY 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0300
LOUKAS BRILOUSKIS 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0301
MYRIA STINAINOU 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0302
VASILIS ONISIFOROU 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0303
KIRILL GOLOMODOV 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0304
TEMIRBAEV RADMIR 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0305
CHRYSTALLA ALEXANDRAKI 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0306
VICTOR PARFENOV 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0307
EVANGELOS MITROLIOS 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0308
CHARALAMBOUS MARIOS 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0309
ELIANA PANARETOU 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0310
THEODOSIOU GEORGOS 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0311
STELIOS ZERANI 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0312
CHRISTOS AVRAAM 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0313
GEORGE THEMISTOKLEOUS 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0314
ALAIN – PICU DUPONT 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0315
ANTONIS BITAR 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0316
THOMAS FERNANDES 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0317
NIKITA EVRIPIDOU 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0318
PARUTIS ANDREAS 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0319
GAL KIESARI 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0320
ALEX SINANIAN 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0321
KONSTANTINA CHRISOSTOMOU 1 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0322
ROMAN KNAZEVS 2 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0323
KYRIAKOS KOLONAS 2 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0324
SOTIRIS KOLONAS 2 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0325
IVAN MISHIN 2 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0326
MARIOS YASEMI 2 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0327
MATYKO ANATOLIY 2 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0328
GENERALOV NIKITA 2 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0329
THEODOSIDIS CHARALAMBOS 2 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0330
MARIA CLERIDES 2 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0331
ANDREY KOKIN 2 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0332
PAVLOS TSARSALIDES 2 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0333
HANI HAJ TAHA 2 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0334
VICTOR MBADI 2 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0335
ABDUL KADER 2 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0336
KONSTANTINOS GEORGIADES 2 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0337
PARUTIS MARINOS 2 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0338
FILIPPOS SACHMPAZIDIS 3 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0339
THEODOSIDIS CHRISTOFOROS 3 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0340
DANIIL SILVER 3 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0341
SERETIS KONSTANTINOS 3 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0342
CHARALAMBOS MARNEROS 3 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0343
ANASTASIOS POULLOS 3 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0344
PANAGIOTIS PAPASTYLIANOU 4 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0345
MICHAEL STAVROU 4 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0346
PANAGIOTIS STAVROU 4 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0347
DAFNIS VASILIOU 4 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0348
KONSTANTINOS MARAS 4 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0349
SERGIOS SERGIOU 4 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0350
MALUGIN NIKOLAI 5 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0351
SERETIS VASILEIOS 5 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0352
GEORGIOS ALEXANDROU 5 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0353
ASLANIDIS ALEXANDROS 6 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0354
ANDRONIKOS EVRIPIDOU 7 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0355
HARRI VENEZELOU 7 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0356
ALEXANDER TSAREV 7 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0357
SERGEI RODNOV 7 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0358
CHRISTOS METAXAS 7 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0359
DYLAN WHYTE 10 ASST. GRAND MASTER KYRIACOS CHRISTOFI LUMPINEE GYM 29/02/2020 SD-KMA.2020/L0360

Khan 13

Liasis Liasi

Khan 12

Margarita Petridou

Alexis Alepides

Panicos Panagiotou

George Constandinou

Solonas Charalambous

Alex Elia

Kyriakos Yiangkou

Socrates Socratous

Stelios Panagiotou

Marios Christofi

Andria Christofi

Christian Piponides

Costas Christodoulou

Christos Nikolaou

Khan 8

Kyriakos Achilleos

Demetris Pasias

Khan 7

Joshua Dempsey

Lewis Dempsey

Andreas Markou

Thanos Zittis

Khan 5

Sotiris Georgakis

Despo Pampaka

Andreas Tziorzis

Andronikos Evripidou

Haris Venezelos

Khan 4

Petros Theodorou

Dylan Whyte

Natasa Kapatai

Khan 3

Antonios Aximos Hadjineophytou

Georgos Papacharalampous

Iannis Karapedis

Antonia Theodorou

Manolis Najera Christodoulides

Khan 2

Markos Pantelides

Christos Papacharalampous

Kosta Ulitski

Andreas Koutsisdis

Khan 1

Metaxas Christos

Nikolai Maliugin

Sergei Rodnov

Alexander Tsarnev

Rustem Marsjutovs

Aggelos Mouzouros

Marlia Afxentiou

Marius Luca Teodorv

Leonidas Savva

Andreas Savva

Simon Podvolodskikh

Charalampos Marneros

Andreas Hadjilouka

Michael Fomichev

Ference Bos

Vincene Bos

Alexandros Modestou

Ioanna Kepsi

Zacharias Christofi

Konstantinos Afxentiou

Alexander Vakhuyuk

Aggelina Kourea

NameAssistant Grand Master Kyriakos Christofi
Khan Grade15
CountryCyprus
Current Gym/SchoolPaphos Thai Boxing gym
Examination date-
Expiration date16 March 2019
Bio
Students list Student list click here
Assistant Grand Master Kyriakos Christofi - Students ListKRUKhan 1Khan 2Khan 3Khan 4Khan 5
1. Mastere Kyriakos Christofi
2. Kru Yai Liasis Liasi
3. Krr Margarita Petridou
4. Kru Alexis Alepides
5. Kru Panicos Panagiotou
6. Kru George Constandinou
7. Kru Solonas Charalambous
8. Kru Alex Elia
9. Kru Kyriakos Yiangkou
10. Kru Socrates Socratous
11. Kru Stelios Panagiotou
12. Kru Marios Christofi
13. Kru Andria Christofi
14. Kru Christian Piponides
15. Kru Simos Gerasimou
16. Kru Costas Christodoulou
17. Kru Christos Nikolaou
Metaxas Christos
Nikolai Maliugin
Sergei Rodnov
Alexander Tsarnev
Rustem Marsjutovs
Aggelos Mouzouros
Marlia Afxentiou
Marius Luca Teodorv
Leonidas Savva
Andreas Savva
Simon Podvolodskikh
Charalampos Marneros
Andreas Hadjilouka
Michael Fomichev
Ference Bos
Vincene Bos
Alexandros Modestou
Ioanna Kepsi
Zacharias Christofi
Konstantinos Afxentiou
Alexander Vakhuyuk
Aggelina Kourea
Markos Pantelides
Christos Papacharalampous
Kosta Ulitski
Andreas Koutsisdis
Antonios Aximos Hadjineophytou
Georgos Papacharalampous
Iannis Karapedis
Antonia Theodorou
Manolis Najera Christodoulides
Petros Theodorou
Dylan Whyte
Natasa Kapatai
Sotiris Georgakis
Despo Pampaka
Andreas Tziorzis
Andronikos Evripidou
Haris Venezelos
Khan 7Khan 8Khan 12Khan 13
Joshua Dempsey
Lewis Dempsey
Andreas Markou
Thanos Zittis
Kyriakos Achilleos
Demetris Pasias
Margarita Petridou
Alexis Alepides
Panicos Panagiotou
George Constandinou
Solonas Charalambous
Alex Elia
Kyriakos Yiangkou
Socrates Socratous
Stelios Panagiotou
Marios Christofi
Andria Christofi
Christian Piponides
Simos Gerasimou
Costas Christodoulou
Christos Nikolaou
Liasis Liasi