Kru Prasenjit Singha

Information: 

President of the Muay Boran Association of India.

Contact:

Email prasenjitsingha6@gmail.com

(India)

Students:

Khan 12

Samuel Lalrozama

Khan 10

Unnikrishnan K. Menon

Binu Joseph

Nisar P.M

Ngurlianzuala Sailo

Khan 6

Raymond Bongcher

Khan 4

Nizamuddin Shaikh

Sudarshan Murali

Khan 2

Joys Varghese

Jay Krishnan

Jaya Rajan