ณชพน ราชาคณะ

ศูนย์อนุรักษ์มวยพระเจ้าเสือ และ สำนักดาบกรุงศรีอยุธยา

Email: natchapon.r@gmail.com

Instragram: https://www.instagram.com/kru_keng_ayutthaya/

Tel. +66 (0) 81 591-0177

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2016

ประวัติ ส่วนตัว

เริ่มต้นได้ ฝึกฝนวิชาอาวุธโบราญทุกชนิด มวยพระเจ้าเสือ และศิลปะการต่อสู้ ตามแบบ สำนักดาบพุทธไธสวรรค์มาจากท่านครูสมพงษ์ ศักดิ์ประเสริฐ์ (อาจารย์ดำ)
ปรมจารย์ ดาบสายพุทธไธสวรรค์ภาคกลาง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นศิษย์เอกของท่านพ่อครู สมัย เมษะมาน แห่ง สำนักดาบพุทธไธสวรรค์ และได้ฝากตัว
เป็นศิษย์ของ ท่านอาจารย์ กฤษ์ ฤทธิ์ลือชาประธานครูภูมิปัญญาไทย สาขาศิลปะศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติ อีกทั้งยังได้เรียนวิชาดาบสายอื่นๆ ในแถบจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อาทิดาบสายหลวงพ่อกลั่น ดาบสายโรงอิฐ ดาบโพธิ์สามต้น

ด้านมวยไทย เป็นศิษย์ครูแดง วรวุฒิ (ประนอม อัมพินน์) ปรมจารย์มวยไทยแห่งยุค ซึ่งเป็นผู้ที่สร้าง สุดยอดนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงอันเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศอาทิ
ไอ้หนูเมืองตรัง (พุฒ ล้อเหล็ก) และ ไอ้หมูแข้งทอง (ผุดผาดน้อย วรวุฒิ) และแชมป์เปียนมวยไทยรุ่นต่างๆมากมาย กว่า 40 คน เรียนมวยไชยา จากครูเล็ก
(กฤดากร สดประเสริฐ) ชมรมอนุรักษ์พาหุยุทธไชยารัตน์ บ้านช่างไทย ซึ่งเป็นศิษย์ของท่านปรมาจารย์เขต ศรียาภัย และ ครูทอง เชื้อไชยยา ได้ผ่านการอบรมสมถนะ
ครูมวยไทยชั้นสูง Special curriculums A Licenseจากวิทยาลัยมวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

มีประสบการณ์ในการสอน มวยไทย มวยโบราณ และ ศิลปะการต่อสู้ด้วยอาวุธไทยโบราณ ดาบ กระบี่กระบอง มานานมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันสอนอยู่ที่”ศูนย์อนุรักษ์
มวยพระเจ้าเสือ และสำนักดาบกรุงศรีอยุธยา” วัดตึก จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และที่อื่นๆ