ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΗΑΝ LEVEL ΗΜ.ΕΞΕΤΑΣΗΣ
1 Georgios Karipidis   Yellow 09/06/18
2 Elena Petrou   Yellow 09/06/18
3 Isabella Petrou   Yellow 09/06/18
4 Eirini Stylianou   White 09/06/18
5 Sungannani Wizas Phiri   White 09/06/18
6 Stefanos Pavlou   White 09/06/18
7 Evagoras Limistiras   Yellow/White 09/06/18
8 Theodoros Fotiadis   Yellow/White 09/06/18
9 Savvas Tifas   Yellow 09/06/18
10 Savvas Rodosthenous   White 09/06/18
11 Rodos Anastasiou   White 09/06/18
12 Adreas Adreou   Yellow/White 09/06/18
13 Antonis Antoniou   Green 09/06/18
14 Kassiani Eleftheroglou   Green/White 09/06/18
15 Lazaros Mparis   Blue/White 09/06/18
16 Antonio Alarcon   Yellow/White 06/09/18