นอง เสียงหล่อ

 NONG SEANGLAW

มีประสบการณ์ในการชกมวยไทย เป็นอาจารย์สอนมวยไทยในวิทยาลัยพลศึกษา และมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทร์วิโรฒ เป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย และเป็นคณะกรรมการกีฬามวย


สืบ จุนทะเกาศลย์

  SUEB CHUNDAKOWSOLAYA

เป็นนักมวยค่ายยนตรกิจ เป็นอาจารย์สอนวิชามวยไทยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

วิยยาเขตพลศึกษาและวิทยาลัยพลศึกษา


นบน้อม อ่าวสุคนธ์

 NOBNOM AUSUKONT

สอนมวยสากล และมวยไทยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  วิยยาเขตพลศึกษา เป็นผู้ตัดสิน

มวยสากลนานาชาติ และวิทยากรมวยไทยของสนามมวยลุมพีนีวิชิต ชี้เชิญ

 WICHIT CHECHEON

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันอาศรมศิลป์ ครูภูมิปัญญาไทยของสภาการศึกษาแห๋งใชาติ และสอนกระบี่กระบอง

ให้กับนักมวยต่างประเทศ


พล.ต.อำนาจ     การงาน                   GEN.OMNARCH   KARNNGARN

รศ.ระดม ณ.บางช้าง