Giorgos Tsiakkiros

Student Name Examination Date Khan Teacher Name Gym Name Country
GIANNIS PARASKEVA 27/1/2019 6 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
PANAGIOTIS KOUSOULOU 27/1/2019 5 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
DEMETRA ZENIOU 27/1/2019 5 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
NICOLAS ZENIOU 27/1/2019 5 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
ANDREAS LIASI 27/1/2019 4 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
GIORGOS LIASI 27/1/2019 4 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
RAPHAELLO NEDELEA 27/1/2019 3 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
ROBERT YASIN 27/1/2019 3 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
ANNA ACHILLEOS 27/1/2019 3 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
PANAGIOTIS MOZORAS 27/1/2019 3 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
ROBERTOS ARISTIDOU 27/1/2019 3 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
SEBASTIAN ARISTIDOU 27/1/2019 3 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
AGATHOKLIS THEODOULOU 27/1/2019 2 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
PANAGIOTIS CHRISTODOULOU 27/1/2019 2 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
KONSTANTINOS PITTALIS 27/1/2019 2 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
ANDREAS KONSTANTINOU 27/1/2019 1 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
CHARALAMBOS CHARALAMBOUS 27/1/2019 1 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
DEMETRIS MILONA 27/1/2019 1 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus
STYLIANOS CHRISTOFI 27/1/2019 1 Giorgos Tsiakkiros Hard Knock Gym Cyprus