Chatchai Ketuaubon (ฉัตรชัย เกตุอุบล)

MEMBERSHIP EXPIRES: 16 MARCH 2019

ADDRESS: 9 หมู่ที่ 1 ตำบล โดด อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด ศรีสะเกษ

TEL: 09 1224 7848

CAMP OR SCHOOL AT PRESENT: ค่าย ส.บุญเยี่ยม ตอนนี้สอนอยู่ที่ประเทศจีน

PAST EXPERIENCE: ชกมวยไทย 150 ครั้ง และสอนมวยไทยอยู่ที่ค่าย ส.บุญเยี่ยม