Assistant Grand Master Kyriakos Christofi - Students ListKRUKhan 1Khan 2Khan 3Khan 4Khan 5
1. Mastere Kyriakos Christofi
2. Kru Yai Liasis Liasi
3. Krr Margarita Petridou
4. Kru Alexis Alepides
5. Kru Panicos Panagiotou
6. Kru George Constandinou
7. Kru Solonas Charalambous
8. Kru Alex Elia
9. Kru Kyriakos Yiangkou
10. Kru Socrates Socratous
11. Kru Stelios Panagiotou
12. Kru Marios Christofi
13. Kru Andria Christofi
14. Kru Christian Piponides
15. Kru Simos Gerasimou
16. Kru Costas Christodoulou
17. Kru Christos Nikolaou
Metaxas Christos
Nikolai Maliugin
Sergei Rodnov
Alexander Tsarnev
Rustem Marsjutovs
Aggelos Mouzouros
Marlia Afxentiou
Marius Luca Teodorv
Leonidas Savva
Andreas Savva
Simon Podvolodskikh
Charalampos Marneros
Andreas Hadjilouka
Michael Fomichev
Ference Bos
Vincene Bos
Alexandros Modestou
Ioanna Kepsi
Zacharias Christofi
Konstantinos Afxentiou
Alexander Vakhuyuk
Aggelina Kourea
Markos Pantelides
Christos Papacharalampous
Kosta Ulitski
Andreas Koutsisdis
Antonios Aximos Hadjineophytou
Georgos Papacharalampous
Iannis Karapedis
Antonia Theodorou
Manolis Najera Christodoulides
Petros Theodorou
Dylan Whyte
Natasa Kapatai
Sotiris Georgakis
Despo Pampaka
Andreas Tziorzis
Andronikos Evripidou
Haris Venezelos
Khan 7Khan 8Khan 12Khan 13
Joshua Dempsey
Lewis Dempsey
Andreas Markou
Thanos Zittis
Kyriakos Achilleos
Demetris Pasias
Margarita Petridou
Alexis Alepides
Panicos Panagiotou
George Constandinou
Solonas Charalambous
Alex Elia
Kyriakos Yiangkou
Socrates Socratous
Stelios Panagiotou
Marios Christofi
Andria Christofi
Christian Piponides
Simos Gerasimou
Costas Christodoulou
Christos Nikolaou
Liasis Liasi