Anurut Vannasert (อนุรุค วรรณเสริฐ)

Membership Expires: 16 March 2019

Address:  60  ซอย 3  ถนนริมคลองสมถวิล  ตำบล ตลาด  อำเภอ เมือง  จังหวัดมหาสารคาม

Email: teebasarakham@gmail.com                 Tel: 06 1090 2020

Camp or School at Present Time:  ค่ายมวยเพชรยินดี

Experience:  ชกมวยไทย 15 ปี เทรนเนอร์มวยไทยอาชีพ 2 ปี